Oslo Energi Holding AS et er helheid aksjeselskap hvor Oslo kommune er eneste aksjonær. Selskapet er Oslo kommunes instrument for å gjennomføre omstruktureringen av Oslo kommunes eierskap i energisektoren. Det er Oslo Energi Holding AS som har fremmet det frivillige tilbudet om kjøp av aksjene i tidl. Hafslund ASA og som har innløst samtlige aksjer i tidligere Hafslund ASA. 

 På denne siden finner du nærmere informasjon om prosessen, hvordan du går frem og informasjon som tidligere var tilgjengelig på hjemmesiden til Hafslund AS.