I skjønnssaken mellom Oslo Energi Holding AS og ca. 1500 aksjonærer i Hafslund, forventes avgjørelsen i løpet av februar 2019. Den vil bli sendt til alle i saken per post til forkynning.

Saken, som dreier seg om innløsningssummen til aksjene da Oslo kommune solgte Hafslund sommeren 2017, gikk fra 19. november til 6. desember i Oslo tingrett.

Har ytterligere spørsmål om saken, kan du sende en epost til: oslo.tingrett_skjonn.oeh@domstol.no 

Saksnummer for saken er 17-180987SKJ-OTIR.


Oslo tingrett oppnevnte den 4. juli 2018 følgende skjønnsmenn som medlemmer av skjønnsretten i sak17-180987SKJ- OTIR/06 Oslo Energi Holding – KLP m.fl

  • Helge Rydning
  • Arvid Gusland
  • Harald von Heyden
  • Birger Schønberg

Skjønnsretten vil ledes av tingrettsdommer Cecilie Kvalheim 


Partene i saken har engasjert

  •  KWC
  • Sparebank1 Markets
  • EY  

som sakkyndige vitner i saken. 

Skjønnsforhandlingene er berammet 19. november 2018 og vil gå over tre uker.

Dersom du har ytterligere spørsmål i saken ber vi deg ta kontakt på oslo.tingrett_skjonn.oeh@domstol.noVEDRØRENDE BREV FRA OSLO TINGRETT

15. desember 2017
Etter at Oslo Energi Holding AS («OEH») har mottatt en rekke henvendelser fra tidligere aksjonærer i Hafslund ASA i anledning brev fra Oslo tingrett, har OEH i samråd med Oslo tingrett funnet det hensiktsmessig å formidle svar på de spørsmål som har gått igjen i henvendelsene til oss.
Oslo tingrett har i den siste tiden tilskrevet samtlige involverte aksjonærer vedrørende skjønnssaken i Hafslund ASA. Siden utsendelsen har skjedd over et antall dager, vil aksjonærene kunne motta henvendelsen på ulike tidspunkter. Oslo tingrett vil ha fullført utsendelsen i løpet av inneværende uke.


DETTE GJØRES I ANLEDNING BREVET:

Det eneste du må gjøre i anledning brevet er å signere og returnere kvitteringen for mottak av forkynnelse. Den kan som angitt i brevet enten returneres pr. post eller til den oppgitte epost-adresse.

DETTE KAN GJØRES I ANLEDNING BREVET:

Som nærmere beskrevet i brevet, kan du innen den oppstilte frist gi uttalelse i et forberedende innlegg. Dette er altså ikke nødvendig, og det er heller ikke forventet at hver enkelt aksjonær selv avgir slik uttalelse, men det er altså en rett du har.

I brevet er det også opplyst at enkelte advokater har meldt fra at de er engasjert av en eller flere saksøkte i saken. Det er ikke nødvendig å være representert ved advokat. OEH ønsker naturligvis ikke å gi noen råd i denne sammenheng, men overlater til den enkelte å vurdere behovet for å la seg representere ved advokat.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Advokatfirmaet BA-HR v/advokat Arne Tjaum, tlf. 21 00 00 50, epost at@bahr.no.